AŚ Białołęka

Realizacje » AŚ Białołęka

Bestion Projekt w ramach umowy podwykonawczej uczestniczył w kompleksowej termomodernizacji budynków Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji część 5”. W ramach umowy Bestion Projekt zainstalował jedną z największych w Polsce instalacji solarnych, ponad 430 kolektorów. W zakresie umowy była również wymiana grzejników wraz z głowicami termostatycznymi oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni oraz wymiana stolarki okiennej.
Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce jest pierwszą jednostką penitencjarną okręgu warszawskiego na terenie, którego zostały zainstalowane kolektory słoneczne z zastosowaniem systemu zarządzania energią cieplną.
Projekt finansowany był w całości przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czas realizacji przedsięwzięcia obejmował okres od stycznia 2014 do końca 2015 roku.
Konieczność dokonania remontu oraz ocieplenia budynków podyktowana była wysokimi kosztami infrastrukturalnymi związanymi ze stratami energii cieplnej jak również wyeksploatowaną stolarką okienną i drzwiową.
Zrealizowany projekt przyniesie wymierne korzyści finansowe, a także wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw i energii pierwotnej do celów grzewczych. Zgodnie ze sporządzonymi audytami budynków oraz dokumentacją projektową jednostka powinna osiągnąć efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla, który szacuje się na poziomie blisko 900 ton w skali roku.
Termomodernizacja jednostki znacznie ograniczy koszty utrzymania obiektów, poprawi warunki socjalno-bytowe osadzonych oraz warunki pełnienia służby przez funkcjonariuszy.

Źródło: http://www.sw.gov.pl