Kontakt

BESTION PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 527-270-97-90
REGON: 147116409
KRS: 0000499596
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 60.000,00 zł wniesiony w całości.

www.bestionprojekt.pl
e-mail: bestion@bestionprojekt.pl
tel./fax: +48 669 166 669

Siedziba:
ul. Ciupagi 1A
03-016 Warszawa

Wjazd od ulicy Orneckiej Zobacz na mapie >>> 


Oddział Północ:

BESTION PROJEKT PÓŁNOC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 524-289-41-56
REGON: 384883418 
KRS: 0000813801
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 6.000,00 zł wniesiony w całości.
mBank 71 1140 2004 0000 3802 7943 8039  

e-mail: polnoc@bestionprojekt.pl